top of page

ביוסייב - קוטל פטריות למניעת מחלות באחסון

ביוסייב הינו תכשיר למניעת מחלות באחסון. לטיפול בפרי לאחר קטיף. ביוסייב מבוסס על נבגי החיידק Pseudomonas syringae.

מורשה

הדרים - ריקבון כחול / ירוק

מכיל

Pseudomonas syringae Strain ESC-10 – 28.61%

מנגנון הפעולה: תחרות עם הפתוגנים על מקום וחומרי הזנה.

 

יתרונות:

  • מנגנון פעולה ייחודי

  • מורשה ב EPA בארה"ב ובקנדה

  • מאושר לחקלאות אורגנית ו - OMRI

bottom of page