top of page

לוחית דבק צהובה חרקירי למעופפים - ביו-יום 

לוחית דבק צהובה חרקירי למעופפים - ביו-יום

מידות: אורך 24 ס"מ. רוחב 17 ס"מ

 

אריזה: 10 לוחיות/אריזה כולל חוטי תלייה

 

קרטון: 50 אריזות 

 

לוחית הדבק הצהובה חרקירי מרוחה בדבק משני צידיה.

יש להסיר את נייר המגן משני הצדדים, לחבר את חוט התלייה

המצורף ולתלות במקום מוצל

 

במקרה שהדבק מתלכלך, מתמלא באבק או במזיקים יש להחליף את המלכודת

 

דביק מאד לאורך זמן רב! ללא רעלים!

ניתן להשתמש במלכודת חרקירי ללכידת מזיקים מעופפים למיניהם. מומלץ להיעזר בכפפות בזמן יישום המלכודות

 

bottom of page