top of page

מקס אבץ - תכשיר מרוכז לתיקון של מחסורי אבץ, הגמעה ועיטוי זרעים

אבץ משמש ליצירת הכלורופיל, הפיכת עמילנים לסוכרים ונוכחותו ברקמת הצמח מסייעת לצמח לעמוד בטמפרטורות קרות. אבץ חיוני ביצירת אוקסינים, המסייעים בוויסות הגדילה והתארכות הגזע.

יצירת פחמימות, חלבונים וכלורופיל מופחתת משמעותית בצמחים עם מחסור אבץ

מכיל: אבץ 70%, N-P-K-S 7-0-0-0

  • טכנולוגיית Activist®  של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של אבץ בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

  • מכיל קופקטורים (חומרים הדרושים לאנזימים לזרז תגובה כימית) של Agrichem להפעלת ספיגת האבץ שתורמת להתפתחות השתילים והגברת הצימוח הצעיר.

  • מקס אבץ מסייע לצמח לפתח מערכת שורשים בריאה ונמרצת שיכולה לספוג חומרי הזנה חיוניים מהאדמה

  • פורמולציה בשחרור איטי מבטיחה אספקת אבץ לאורך זמן לגידול הצעיר

  • מכיל חלקיקים מיקרו-עדינים המבטיחים כיסוי אחיד וקליטה יעילה של הצמח

  • ריכוז גבוה של אבץ בתכשיר מפחית את כמות המוצר הדרושה וחוסך בעלויות ההובלה

  • מקס אבץ יכול לתקן השפעות לא רצויות של קוטלי עשבים ממשפחת הסולפוניל-אוריאה וקוטלי עשבים אחרים

bottom of page