top of page

מקס ברזל - תכשיר נוזלי לתיקון מחסורי ברזל DTPA 100%  

החשיבות של ברזל

צמחים זקוקים לברזל כדי לייצר כלורופיל וכדי להפעיל מגוון אנזימים, במיוחד אלו המעורבים בתהליך הפוטוסינתזה ובתהליך הנשימה.
מחסור בברזל הוא בעיה עולמית בגידולים על קרקעות גירניות והוא
הגורם העיקרי האחראי לכלורוזה הנגרמת על ידי סידן פחמתי (CaCO3).

החשיבות של כלציה

כלאט הוא מבנה המכילה ליגנדים העוטפים את יסוד הקורט הבודד (הברזל) ומגינים עליו מפני פירוק של כימקלים והשפעת pH. הכלציה מגבירה
יציבות, מסיסות וזמינות לצמח בקרקע או בריסוס.
הכלאט חשוב במיוחד לברזל. DTPA הוא אחד הכלאטים היציבים ביותר והוא יגן על מולקולות הברזל.

מכיל: 4.5% Fe DTPA Chelate 

  • מכיל את אחד מחומרי הקלציה היעילים ביותר לברזל

  • צורת קלאט יציבה מאוד. יציבה בנוכחות של פוספטים ומגוון pHs, ביישום בהגמעה או עלוותי

  • יציב בנוכחות ריכוז גבוה של סידן קרבונט חופשי באדמה

  • יציבות גבוהה פירושה שחומרי ההזנה אינם ננעלים בקרקע, כלומר, יותר חומרי הזנה זמינים לצמח

  • מובל במהירות בקרקע לריזוספרה (סביבת מערכת השורשים). חופשי לזוז
    באדמה מכיוון שאינו נקשר לחומרי הזנה אחרים

  • יציב בקרקעות עד pH 8

bottom of page