top of page

מקס מגנזיום - תרכיז רחיף לתיקון מחסורי מגנזיום

מגנזיום מהווה מרכיב חיוני במבנה הכלורופיל. הוא חיוני לפוטוסינתזה וקשור לספיגה וההובלה בצמח של חומרי הזנה אחרים, במיוחד זרחן. מגנזיום נייד מאד בצמח ומחסורים מתבטאים לרוב בעלים המבוגרים. מחסור במגנזיום עלול לגרום לעיוותי צמיחה, להפחתה ביבול ובאיכות.

מכיל: 25% מגנזיום + מיקרו/מקרואלמנטים

מיקרו/מקרואלמנטים: חנקן 1.7%, סידן 0.25%, ברזל 0.21%, מנגן 0.15%, אבץ 0.15%

  • טכנולוגיית ®Activist של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של המגנזיום בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת.

  • פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

  • תכשיר בעל מיקרוניזציה גבוהה ואינדקס מלחים נמוך

  • מקס מגנזיום מכיל תערובת סינרגיסטית של מיקרו ומקרואלמנטים

bottom of page