top of page

מקס מנגן - תכשיר מרוכז לתיקון עלוותי ובהגמעה של מחסורי מנגן

מנגן (Mn) חיוני לצמח כמפעיל אנזימים המסייעים להטמעת

חנקן. הוא מעורב בתהליך הפוטוסינתזה, ייצור הכלורופיל וחשוב בייצור ליגנין.
מחסור במנגן עלול לקרות בעיקר בקרקע עם pH גבוה (אופייני לקרקע המכילה אחוז גיר גבוה) ובקרקע ספוגת מים.

מכיל: מנגן 50%, N-P-K-S - 5-0-0-0

טכנולוגיית SC של Agrichem מספקת קליטה מהירה של מנגן בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של שחרור מבוקר. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

bottom of page