top of page

מקס סידן - תרכיז רחיף מרוכז לתיקון של מחסורי סידן ושיפור חיי המדף

סידן מהווה חלק חשוב בתהליך יצירת דופן התא ובייצוב דפנות התא בעת מצבי לחץ. בגידולי פירות הוא נדרש בכמויות גבוהות מפני שהוא חשוב לאיכות הפרי וחיי המדף.

מקס סידן מכיל: סידן 40%, N-P-K-S - 7-0-0-0

  • תכשיר סידן בעל מיקרוניזציה גבוהה, שחרור מבוקר ואינדקס מלחים נמוך

  • מפחית נזקי שמש על ידי יצירת שכבת מגן על הצמח

  • משפר את מבנה הקרקע על ידי החלפת הנתרן והכלוריד ועל ידי כך משפר את אוורור הקרקע ומקל את החדירה והחלחול של המים

  • שחרור מבוקר של חלקיקים לספיגה מתמשכת לאורך 4 - 6 שבועות

מתי ליישם מקס סידן בתפוח עץ?

בהגמעה לשורשים במינון 300-500 סמ"ק/דונם:

1. במהלך הפריחה 2-3 יישומים בהגמעה

בריסוס עלוותי בריכוז 0.2%-0.1: 

1. ריסוס ראשון - לאחר סיום שלב החנטה

2. המשך ריסוסים באינטרוולים של 8-10 ימים עד הקטיף

במצב אידיאלי יש ליישם כ- 6-8 ריסוסים עד הקטיף

למה סידן עלוותי?

הסידן נע מהשורשים במערכת הטרנספירציה דרך העצה (xylem) אל העלווה. רוב הטרנספירציה נעשית בעלים כך שפחות סידן מגיע לפירות. הריסוס העלוותי נועד להבטיח קליטת מספיק סידן בפרי.

טיפים להגמעת מקס סידן

בהגמעת מקס סידן לשורשים חשוב לזכור כי רק השורשונים הצעירים מסוגלים לקלוט את הסידן ביעילות. הבטחת מערכת שורשים חיונית הכרחית לקליטת הסידן.

אנחנו ממליצים על יישום של התכשיר קלפ-100 (תמצית האצה Ecklonia Maxima) המכיל הורמוני גדילה ידועים כמו אוקסין וציטוקינין טבעיים, במינון של 300 סמ"ק/דונם.

המנע מכמויות עודפות של חנקן, אשלגן ומגנזיום וממחסורים של בורון, אבץ וסידן שכן תנאים אלו עלולים להביא למחסור של סידן בפרי. 

מקס סידן מפחית את השכיחות של שחור הפיטם בפלפל ועגבנייה והיווצרות "הגומה המרה" בתפוח עץ.

bottom of page