top of page

סוליסט - להדברת פטריות ואקרית חלודה 

סוליסט הינו תכשיר גופרית בפורמולצית גרגרים רחיפים הפועל להגנה ולמניעת מחלות הנגרמות מפטריות ולהדברת אקרית חלודה. 

מורשה

הדרים - אקרית חלודה

עגבנייה - קמחונית

גפן - קימחון הגפן

מכיל: 80% גופרית (Sulfur)

מנגנוני הפעולה - סוליסט פוגע בתהליכי החימצון של הפטריה, הוא מעכב את נביטת נבגי הפטריה ומונע את התפתחותה התקינה. מנגנון הפעילות הינו גם במגע וגם בלחץ אדים. הטמפרטורה האופטימלית ללחץ אדים היא 25-30°C. באקריות עיקר הפעילות היא על הדרגות הצעירות.

 

יתרונות:

 

  • סוליסט מדביר ביעילות ובזול קמחונות ואקרית חלודה

  • הגופרית נחשבת כמולקולה בעלת פרופיל טוקיסקולוגי נמוך (רעילות נמוכה)

  • לא ידוע על פיתוח עמידות לגופרית

  • מאושר לחקלאות אורגנית

bottom of page