top of page

סרגומיל - דשן נוזלי להזנת צמחים ולתיקון מחסורי נחושת

סרגומיל הינו דשן נוזלי לעידוד הצימוח ולתיקון מחסורי נחושת המכיל
שילוב ייחודי של נגזרות סוכרוז ממקור צמחי המיוצרות בתהליך פרמנטציה
ונחושת סיסטמית. הנחושת ממלאת תפקיד חשוב בתהליכי הפוטוסינתזה
והנשימה.

סרגומיל מגביר את הביוסינתזה והצטברות הליגנין בדפנות תאי
הצמח, ובכך מחזק את רקמות הצמח ומשפר את מוצקות הפרי ואיכותו.

מכיל:

נגזרות סוכרוז ממקור צמחי - 19.5% ג'/ק"ג

נחושת 5.5% ג'/ק"ג

פורמולציה ייחודית לקליטה יעילה דרך מערכת השורשים או העלווה.

קומפלקס gluconic acid


 

bottom of page