top of page

ביוטי פלוס - קוטל מזיקים ביולוגי

ביוטי פלוס

ביו-טי פלוס, הינו תכשיר ביולוגי, הפועל כרעל קיבה על זחלי העשים (Lepidoptera) בלבד. התכשיר יעיל בהדברת זחלים, אינו רעיל לבעלי דם חם ואינו פוגע בחרקים מועילים רבים.

ביוטי פלוס יעיל מאד במגוון גידולים כולל: הדרים, רימון, עגבניה, אבוקדו, תמר, גפן, אפרסמון, ועצי אורן...

התכשיר מורשה להדברת: עש התפוח המדומה, כחליל הרימון, עש קליפת ההדר, פלוסיה, תהלוכן האורן, מודד האבוקדו, עש התמר הקטן, עש החרוב ועש האשכול.

יתרונות:

 

  • קוטל מזיקים ביולוגי ירוק בעל יעילות גבוהה (פורמולציה ייחודית)

  • ללא השפעות שליליות על הסביבה ועל המערכת האקולוגית

  • בטוח למשתמש ולכל שאר האורגניזמים (אויבים טבעיים, דבורים)

  • התפתחות עמידות לחומר נדירה מאד

  • ימי המתנה קצרים לפני קטיף – 3 בלבד

  • מאושר גם לחקלאות אורגנית

 

ביוטי פלוס - מרושה בהדרים להדברת עש התפוח המדומה ועש חרוב!

bottom of page