top of page

בקתוש

Bioyome

Bioyome

Watch Now

בקתוש - תרחיף נוזלי מיקרוביאלי ממקור טבעי וביולוגי להדברת זחלי יתושים במקווי מים.

 

בקתוש הינו תכשיר ממקור ביולוגי הפועל כרעל קיבה להדברת מינים שונים של זחלי יתושים (הנמר האסיאתי, אנופלס, קולקס) במקווי מים.

 

יתרונות:

 

  • אינו רעיל לאדם, לחיות בעלות דם חם ולדגים.

  • ספציפי לזחלי יתושים בלבד - אינו פוגע בבעלי חיים אחרים במקווי מים

  • מתאים לשילוב בממשק הדברה המקיים את המאזן האקולוגי ומסייע לאויבים טבעיים

  • יעילות מהירה: בין שעה ל- 24 שעות

  • ידידותי לסביבה – בקתוש הינו מוצר ביולוגי ירוק

  • אופן פעולה מורכב מונע פיתוח עמידות

bottom of page