top of page

ביוגארד גרגרי - GR

ביוגארד גרגרי GR - תכשיר גרגרי להדברת נמטודות חופשיות. מורשה בגזר.

 

ביוגארד גרגרי GR הינו תכשיר (נמטוציד) קוטל נמטודות בעל מנגנון פעולה ייחודי להדברת נמטודות חופשיות בקרקע. 

מכיל: 450 ג'/ק"ג Allium sativum

 

יתרונות:

 

  • בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם וציפורים

  • מתאים לשילוב בממשק הדברה המקיים את המאזן האקולוגי ומסייע לאויבים טבעיים

  • אופן פעולה מורכב מונע פיתוח עמידות

 

bottom of page