top of page

ביוגארד SL

ביוגארד SL- תכשיר תרכיז נוזלי להדברת נמטודות בירקות וגידולי שדה. מרושה בגזר, פלפל חציל, מלפפון, עגבניה וגרברה. ביוגארד מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית.

 

ביוגארד SL הינו הינו תכשיר (נמטוציד) קוטל נמטודות בעל מנגנון פעולה ייחודי להדברת נמטודות עפצים ונמטודות חופשיות בקרקע. התכשיר מופיע בתוארית נוזלית הנוחה לשימוש ובטוחה למשתמש.

 

יתרונות:

 

  • בעל רעילות נמוכה לבעלי דם חם וציפורים

  • מתאים לשילוב בממשק הדברה המקיים את המאזן האקולוגי ומסייע לאויבים טבעיים

  • אופן פעולה מורכב מונע פיתוח עמידות

  • ניתן ליישום במהלך הגידול

  • מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית

 

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

bottom of page