top of page

קופרפורס - להדברת פטריות וחיידקים

קופרפורס הינו תכשיר נוזלי בעל פורמולציה ייחודית הפועל להגנה ולמניעת מחלות הנגרמות מחיידקים /פטריות. 

קופרפורס מעכב את נביטת נבגי הפטריה וחדירת התפטיר לצמח, פוגע בחלבוני החיידק ומביא למותו.

מורשה: 

הדרים - ריקבון חום

אגס - חירכון

גזר - חלפת וקימחון

זית - עין טווס

תפו"א - כימשון

עגבנייה - כימשון

מנגו - השחרה בקטריאלית (חיידקית)

גפן - כשותית הגפן

מכיל: 655 ג'/ל' נחושת הידרוקסיד

מנגנוני הפעולה כוללים את שינוי חדירות קרום התא של החיידקים / פטריות, שינוי המבנה המרחבי של חלבוני קרום התא ושל חלבונים תוך-תאיים ופירוק חומצות גרעין.

 

יתרונות:

 

  • אפקט כפול: מניעתי וקוראטיבי – בעל יכולת ריפוי כאשר המחלה כבר תקפה. ככלל התכשיר ייתן את התוצאות הטובות ביותר כטיפול מניעתי. עם זאת היכולת הקורטיבית תשפר את היעילות.

  • בעל יכולת כיסוי והדבקה ייחודיים – מגביל באופן משמעותי את הסיכון בשטיפה

  • שימוש בכמות נמוכה של נחושת לדונם –כ- 150 סמ"ק/דונם – בהתאם למגמה האירופאית

  • פורמולציה נוזלית נוחה לשימוש

  • מאושר לחקלאות אורגנית

bottom of page