top of page

חידקון 

חידקון - טכנולוגיה להזרקת גזע

החידקון הינו מכשיר להזרקה בלחץ נמוך לגזע העץ להזנה ולמניעת מזיקים ומחלות. החידקון מכיל תערובת מאוזנת של מיקרו-אלמנטים החיוניים לבריאות העץ. מיקרו-אלמנטים אלו משפרים את תהליך הפוטוסינתזה ומחזקים את העץ, העלווה והפרי. 

מכשיר זה הינו כלי אפקטיבי לטיפול במחלות ומזיקי עץ באזורים מיוערים, במטעים חקלאיים, בפרדסים, בפארקים ציבוריים ובשטחים ירוקים. הוא נקלט במהירות לתוך מערכת ההובלה של העץ ומשם מופץ לכל חלקי העץ. מספק לעץ חומרי הזנה חיוניים וחומרים להגנה מפני מזיקים ומחלות.

המכשיר יכול לספק הגנה מפני מחלות ומזיקים כגון: חדקונית הדקל האדומה,חירכון (Fire Blight), טוואי התהלוכה, אקריות, נוברי שלד, מחלת ריקבון השורשים ,(Phytophtora cinnamomi) ועוד...

bottom of page