top of page

PT-50 - קוטל מזיקים

PT-50 - קוטל מזיקים להדברת כנימות עלה, אקריות אדומות ודרגות צעירות של כנימות עש טבק

 

מכיל: Potassium Fatty Acid Solution

 

מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית

 

מאושר להדברת פגעים בקנביס רפואי

bottom of page