top of page

סופר-פיפטי - דשן אורגני

סופר-פיפטי - תמצית אורגנית ממקור טבעי (אצות ים) לשיפור יצירת השורשים, הצימוח והיבול

סופר-פיפטי מכיל תמצית סופר מרוכזת של Ascophyllum nodosum המופק מהמפרצים הטבעיים של דרום מערב אירלנד

 

חיידקי קרקע - סופר-פיפטי משפיע על הדינמיקה המיקרוביאלית בקרקע.

סופר-פיפטי עשוי לשמש כאמצעי טבעי להגדלת מספרם של החיידקים בקרקע המאכלסים את אזור השורשים.

מכילAscophyllum nodosum 500 g/l

 

יישום: ניתן לשימוש בריסוס עלוותי או בהגמעה

bottom of page