top of page

פרומונים

פרומונים - לניטור מזיקים

חברת ביו-יום משווקת את המגוון הגדול ביותר בעולם של תרכובות פרומונים לניטור ולכידת מזיקים באיכות מעולה!

יותר מ 200 פרומונים זמינים במלאי ובנוסף, פיתיונות מותאמים אישית ניתנים לייצור על בסיס מפרט הלקוח. בקרת האיכות הקפדנית של היצרן מבטיחה מוצר באיכות הגבוהה ביותר. בין השאר זמינים הפרומונים הבאים:

 

Cydia pomonella, Ceratitis capitata, Lobesia botrana, Zeuzera pyrina, Rhynchophorus ferrugineus,   Thaumetopoea pityocampa, Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia), Anarsia lineatella, Pectinophora gossypiella, Oryctes sp...

 

למשוך את המזיקים זה דבר אחד, אבל ללכוד אותם זה כבר אתגר גדול יותר. יש להתאים לכל סוג של מזיקים את המלכודת המתאימה לו ביותר

ולכן אנחנו מציעים סוגים שונים של מלכודות המתאימות למזיקים השונים (עש אשכול, עש תפוח, עש חרוב, עש תפוח מדומה, עש קליפה, סס נמר, זבוב הזית, זבוב הים התיכון, חדקונית הדקל, עש הזית, עש הרקפת, עש הסס הזכוכי,תהלוכן האורן, חיפושיות קליפה, אנרסיה, זבובי תסיסה, עש התמר הקטן, עש פרחי ההדר, טוטה אבסולוטה, אגרוטיס, הליוטיס, זחל וורוד, מלדרה, עשי מחסן, קרנפית התמר...).

bottom of page